Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania objednávky, podľa zadania zákazníka.

Objednávateľ služby a používateľ „kontaktného formuláru“ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na základe § 13 číslo (1) písmeno (b)  zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, so spracovaním požadovaných osobných údajov pre účel spracovania a realizácie služby, spoločnosťou MAŠA International, s.r.o., IČO: 35 723 092, sídlo: Námestie SNP 8, Banská Bystrica 974 01 (ďalej iba „poskytovateľ služby“). Objednávateľ súhlasí, aby poskytovateľ služby spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme pre účel registrovania a vybavenia jeho požiadavky. Objednávateľ udeľuje súhlas na dobu dvoch rokov odo dňa jeho udelenia. Objednávateľ alebo používateľ majú právo:

         Právo na výmaz osobných údajov

         Právo na opravu osobných údajov

         Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

         Právo na presnosť osobných údajov

         Právo namietať spracúvanie osobných údajov

        

V prípade využitia týchto práv voči spoločnosti MAŠA International, s. r. o. prosím kontaktujte nás info@firstyachting.eu

Ste pripravený na letnú dovolenku na mori?
Rezervácia